Công ty được thiết lập để quản lý các bộ phận, trong đó có nhà xưởng, nơi sản xuất hàng hóa.và nhà ở cao tầng bằng thép ,để tiết kiệm chi phí đầu tư,cho dự án,các nhà đầu tư thường,chọn phương án kết cấu thép,đẻ thi công một đích nhà thép,

thi công nhanh,rút ngắn rào cản thời gian cho mọi công trinh,đêm lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư

- phân biệt nhà xưởng.và nhà thép, giữa hai loại nhà điều bằng thép khác nhau nhà xưởng phục vụ cho kho chứa hàng,xưởng sản xuất, nhà thép khác nhà xưởng, nhà thép bạn có thể làm được các công việc như sau, nhà hàng,nhà văn phòng,nhà ở,phòng trung bày,vv