Mã sản phẩm: 160369873
0
Giá: 200.000 đ 250.000 đ
Số lượng
0399 734 799
Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
​​​​​​​Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
​​​​​​​Nhiều smartphone cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trước kia từng bị đánh giá thấp về camera, nhưng nửa năm trở lại đây, Xiaomi đã cho thấy nhiều thay đổi bất ngờ. Sau Mi Mix 2 rồi Mi Mix 2s, tới lượt Mi 8 tạo ấn tượng tốt về khả năng chụp hình. Nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh tĩnh, Mi 8 còn được DxOMark đánh giá cao với 105 điểm. Ảnh chụp từ máy thể hiện dải tương phản động rộng, giàu màu sắc và sống động. Tốc độ lấy nét cũng rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, những hạn chế ở khả năng quay video, như mất chi tiết, cân bằng trắng và đo sáng chưa chính xác..., đã khiến điểm đánh giá camera tổng thể của Mi 8 xếp dưới Galaxy S9+.
​​​​​​​